Sirogojno – Stopića pećina

PLAN IZLETA:

Polazak u 09:00 i 12:00 časova sa Autobuske stanice Zlatibor.

Vožnja preko sela Rudine i dolazak u selo Rožanstvo gde je predviđen obilazak Stopića pećine, geomorfološkog bisera zapadne Srbije, poznate po bigrenim kadama koje predstavljaju njen zaštitni znak. Nastavak puta prema etno selu Sirogojno. Obilazak Muzeja ,,Staro selo” koji na autentičan način prikazuje elemente tradicionalnog života zlatiborskog kraja iz 19. i početka 20. veka.

Smešten je na prostoru od 5 ha pored crkve Svetih apostola Petra i Pavla, koja je podignuta još 1764. godine. Poseta ,,Muzeja pletilja” otvorenom u čast ženama pletilja sa Zlatibora.

Nastavak puta prema selu Gostilje sa posetom istoimenom vodopadu.

Povratak preko živopisnog sela Ljubiš i Vodica prema Zlatiboru.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz luksuznim minibusom sa audio vodičem na srpskom i engleskom jeziku
 • Troškove organizacije izleta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Ulaznicu za Stopića pećinu 250,00 Rsd
 • Ulaznicu za muzej “Staro selo“ 150,00 Rsd
 • Ulaznicu za Muzej pletilja 50,00 Rsd
 • Poseta vodopadu 200,00 Rsd
 • Individualne troškove

PLAĆANJE:

 • Gotovinski, prilikom rezervacije uplata 100 %.

NAPOMENA:

 • Krajnji rok za otkazivanje izleta je dan pre polaska.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena cena ulaznica na lokalitetima.

OPŠTI USLOVI:

 • U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz  je 1 dan pre početka
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na monetarnom tržištu.
 • Agencija na snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije.
 • Agencija zadržava pravo promene pojedinih sadržaja zbog objektivnih okolnosti.

Smešteno je na prostoru od pet hektara, a osim crkve Svetog Petra i Pavla, ovde se nalaze stare brvnare iz zlatiborskog kraja. Muzej je sačinjen od dve celine. Prvu čini skup kuća prvobitnog izgleda i namene. Drugu celinu čine kuće prvobitnog izgleda, ali sa promenjenom namenom. To su dvorana, prodavnica suvenira, krčma i apartmanske zgrade. Stalnu postavku Muzeja čine dve zlatiborske okućnice, u kojima posetioci mogu da se upoznaju sa načinom stanovanja u zlatiborskom kraju, krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Tada se živelo u zadrugama koje su brojale do 50 članova. Okućnice su se uvek pravile na padini okrenutoj ka suncu. Kuće su četvrtastog oblika i pripadaju tipu dinarskih brvnara. Bile su pokrivene šindrom, kamenim pločama ili slamom. Na krovovima su se nalazili otvori „ badže “, koji su služili za cirkulaciju vazduha. Na vrhu je bio smešten dimnjak „ kapić “. Glavna kuća je bila centralno mesto okućnice, kao i najveći objekat u domaćinstvu. Glavno mesto u kući zauzimalo je ognjište, u kome je vatra uvek gorela. Oko ognjišta su se okupljali članovi domaćinstva, a tu su i spavali.

Gostiljski vodopad nalazi se u selu Gostilje na 25 km od centra Zlatibora. Čitav prostor oko vodopada predstavlja malu oazu netaknute prirode. Skladno raspoređene stene prekrivene mahovinom i voda koja se probija kroz njih praveći brzake, čine impresivnu sliku. A kao kruna svega – vodopad! Mlaz vode koji pada sa oko 20 m, suvereno dominira ovim prostorom. Ukoliko nastavite put rečnog toka, nailazite na nove celine brzaka, slapova i manjih virova i vodopada. Svaki kutak jedinstven je na svoj način i što je najvažnije, lako su pristupačni. Spoj vode, kraškog kamena, starih stabala, mostića koji povezuju ove celine – sve skupa deluje pomamljujuće. To će vas podstaći da nastavite dalje, sve do mosta preko reke Katušnice. I nakon dela punog dinamike, zvukova i okrepljujuće buke vode, sledi mirna seoska reka Katušnica, bogata ribom.

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta. Ostavljanje vrednih stvari u minibusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! Agencija ne može odgovarati, niti se agenciji pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Agencija zadržava pravo promene usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Agencija zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja predviđenih izleta kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom izleta zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


online casino malaysia minyak dagu mega888 pussy88 xe88 joker123 super 8 ways ultimate online casino malaysia live22 mega888 免费电影